ЗОБС из 2009.године допринео смањењу свих последица саобраћајних незгода

Стефана Миладиновић, народна посланица Социјалистичке партије Србије,на седници Народне скупштине је 8. новембра 2016. године затражила обавештење од министра унутрашњих послова и министра надлежног за послове саобраћаја у вези са најављеним изменама Закона о безбедности саобраћаја на путевима:

„Године 2009. Србија је усвојила нови Закон о безбедности саобраћаја на путевима чиме су створени услови за успостављање једног новог савременог система управљања безбедношћу саобраћаја. Овим законом дефинисане су и обавезе и одговорности постојећих институција, јачање њихових капацитета, а закон је предвидео и формирање нових институција.
Свакако да су тадашња нова решења и казнене одредбе за све субјекте безбедности саобраћаја допринеле смањењу свих последица саобраћајних незгода.
Опширније…

„Хвала председавајући,
Уважене колегинице и колеге, ја ћу данас тражити обавештење од министра унутрашњих послова и министарке надлежне за послове саобраћаја, будући да се ово о чему желим да говорим тиче оба ресора.
Године 2009. Србија је усвојила нови Закон о безбедности саобраћаја на путевима чиме су створени услови за успостављање једног новог савременог система управљања безбедношћу саобраћаја. Овим законом дефинисане су и обавезе и одговорности постојећих институција, јачање њихових капацитета, а закон је предвидео и формирање нових институција. Свакако да су тадашња нова решења и казнене одредбе за све субјекте безбедности саобраћаја допринеле смањењу свих последица саобраћајних незгода.

О томе говори и 2010.година, као преломна година, односно прва година примене овог закона, када је забележено значајно смањење страдања на нашим путевима.
Овај тренд смањења настављен је у наредним годинама, али ипак Србија, када је у питању европска статистика, није на завидном нивоу. Најчешћи узроци саобраћајних незгода код нас су непрописна и неприлагођена брзина, извођење непрописних радњи возилом у саобраћају, неуступање права првенства пролаза, психофизичко стање возача, пре свега под дејством алкохола, али и непрописно кретање пешака коловозом.
Према званичној статистици у Србији, па и у Европи, чести изазивачи саобраћајних незгода јесу млади возачи. То је категорија грађана од 18 до 25 година са свега до три године возачког искуства, они вишеструко изазивају саобраћајне незгоде у односу на искусне возаче и нажалост у укупном броју погинулих учесника у саобраћају на нашим путевима, млади возачи учествовали су са око 15%. Ово указује на потребу запосебним мерама усмереним ка овој категорији.
Верујем да Радна група за бригу и чување младих возача која је формирана 2014.године у оквиру Координационог тела Владе за безбедност саобраћаја, јесте припремила нека решења у погледу пооштравања и правила и санкција, када су у питању ови учесници у саобраћају и свакако верујем да су припремљени одређени програми превенције, едукације, будући да је то јако важно.
Од ступања на снагу овај закон је претрпео неколико измена, а ове измене су биле техничке природе, неке су се тицале усклађивања са нашим другим законима, или пак прописима ЕУ, али свеобухватних измена и допуна није било. У овом периоду донета је Стратегија безбедности саобраћаја за период 2015-2020 која јесте дефинисала правце даљег унапређења овог система и свакако за њих ову реализацију потребна су и нека нова законска решења.
Ми годинама у назад слушамо најаве измена и допуна овог закона. Неколико пута су се и надлежне институције бавиле овим питањем. Формиране су различите радне групе, припремани нацрти закона. Свакако да овај закон јесте као што сам рекла успоставио нови систем и чињеница је да је за примену свих одредби и оцену квалитета нових решења потребно време, али верујем да без обзира на комплексност овог система шест година од када се овај закон примењује сасвим довољно да се припреме неке измене које смо закључили да су неопходне.
Јавна расправа одржана је прошле године и предвиђа измену бројних одредби које се пре свега односе на возаче, односно учеснике у саобраћају. Сама примена показала је потребу и за измену и допуну оних одредби којима се дефинишу и дужности и обавезе институција, јер овај комплексни систем се и базира на сарадњи институција из најразличитијих области и захтева стално унапређење и мера превенција и прописа. Чињеница да је ЗОБС допринео и развоју савремене саобраћајне инфраструктуре прописујући и обавезе за управљаче путева, прописе у изградњи путне инфраструктуре и одржавања саобраћајница и сигнализације.
Верујем да ће и јучерашње отварање ауто пута Љиг-Прељина имати утицај када је у питању смањење саобраћајних незгода, јер и ова деоница одговара управо савременим безбедносним захтевима у погледу изградње, а свакако замењује једну од најтежих и најоптерећенијих саобраћајница у Србији, а то је Ибарска магистрала, која је са великим бројем ризичних тачака уназад годинама односила животе.

Моје конкретно питање данас јесте, када ће измене и допуне Закона доћи у Народну скупштину, шта оне обухватају, уз један предлог да се пре упућивања коначног предлога закона одржи јавна расправа у Народно јскупштини или по угледу на праксу из претходних мандата, можда и заједничка седница, два надлежна одбора по овом питању“.

Категорије: Посланичка група

Оставите одговор Одустани од одговора