Значај Споразума за успостављање и одржавање прекограничне сарадње у сливу реке Саве

Министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић отворила је данас, 1. јуна 2016. године, шести састанак држава страна Оквирног споразума о сливу реке Саве – Републике Србије, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и Републике Словеније, који има велики значај за прекограничну сарадњу у области вода, усмеравање конкретних активности држава и тражење заједничких решења за одрживи развој у сливу реке Саве. Домаћин данашњег састанка је Влада Републике Србије, док је организатор Међународна комисија за слив реке Саве, институција која усклађује напоре свих држава везано за очување и развој реке Саве.

У свом уводном излагању министар Богосављевић Бошковић је изјавила да ће данас државе потписнице Оквирног споразума о сливу реке Саве – Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Словенија и Република Србија заједно са партнерима у остваривању својих активности, сагледати резултате спровођења Споразума као и резултате рада Међународне комисије за слив реке Саве. Комисија је постала стабилан механизам, препознат и у савским државама и у ширем окружењу као ефикасна организација, поуздан партнер и успешан координатор све већег броја активности у вези спровођења Споразума.

„Кључни циљ Споразума је успостављање и одржавање прекограничне сарадње у сливу реке Саве ради обезбеђивања услова за одрживи развој региона, а спровођењем споразума државе нарочито настоје да постигну успостављање услова за безбедну пловидбу на реци Сави и њеним притокама, успостаљање одрживог управљања водама и одрживо управљање опасностима у сливу као што су поплаве, суше, лед и несреће које укључују загађење воде“, истакла је министар Богосављевић Бошковић.

Министар је говорећи о оствареним резулатима истакла да су они бројни као и да је свакако један од најважнијих то што је одобрен План управљања сливом реке Саве и да сада предстоји рад везан за његову имплементацију.

„Припремамо План управљања ризиком од поплава за слив реке Саве, заједно радимо на спровођењу и припреми великог броја пројеката који нам помажу у остварењу главних циљева, користећи расположиве регионалне механизме. У области пловидбе најзначајније је успостављање потпуно оперативног речног информационог сервиса у Републици Србији, завршна фаза његове имплементације у Хрватској, као и даљи развој и надградња скупа пловидбених правила. Настављамо са даљим јачањем учешћа јавности и укључености интересних група у процес спровођења споразума кроз успостављање Савског савета за воде као сталне саветодавне платформе Савске комисије“, казала је министар Богосављевић Бошковић.

Данашњи састанак организован је на високом министарском нивоу, уз учешће представника међународне заједнице. На састанку ће бити донета и Декларација са смерницама за даље спровођење Оквирног споразума а презентоваће се и резултати рада Међународне комисије за слив реке Саве, као и заједнички резултати савских држава постигнути у имплементацији Оквирног споразума.

Оквирни споразум о сливу реке Саве потписан је 2002. године и на снагу је ступио 2004. године, а стратешки циљ му је прекогранична сарадња држава страна ради обезбеђења одрживог развоја региона у сливу реке Саве ради успостављања међународног режима пловидбе реком Савом и њеним пловним притокама, успостављања одрживог управљања водама и предузимања мера за спречавање или ограничавање опасности, као и за смањивање и уклањање штетних последица узрокованих поплавама, леда, суша и случајева испуштања опасних материја у воде.

Извор: МПЗЖС

Теме:

Оставите одговор Одустани од одговора