Унапредити положај специјалиста медицине рада

Весна Ивковић, народна посланица Социјалистичке партије Србије, на Четвртој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије поставила је посланичко питање Министарству здравља Републике Србије:

„Оно што забрињава јесве мањи број специјалиста Медицине рада у Србији, од 800 свело се на свега 250 специјалиста, што због одласка у пензију, што због чињенице да је већина морала да се изјасни за посао изабраног лекара, што није струка за коју су се образовали“.
Опширније…

„Поштована председнице, данас желим да поставим питање, односно затражим обавештење од министра здравља господина Лончара.
Моје питање се односи на Медицину рада као део здравственог система, које нажалост у последњих 15 година све више губи на значају неоправдано.
Медицина рада је изузетно широка грана медицине која се бави превентивом, а сви смо свесни чињенице да један динар уложен у превентиву је исто што и 16 динара у куративу. Циљ Медицине рада је здраво радно активно становништво, јер само здрав човек може допринети и себи и својој породици и радној средини и целокупној друштвеној заједници.
Оно што забрињава је све мањи број специјалиста Медицине рада у Србији, од 800 свело се на свега 250 специјалиста, што због одласка у пензију, што због чињенице да је већина морала да се изјасни за посао изабраног лекара, што није струка за коју су се образовали.
Проблем је у томе што Републички фонд здравственог осигурања непрепознаје специјалисте медицине рада у свом кадровском плану. Све ово доводи до закључка да нам је потребан већи број специјализација из медицине рада. Нагласила бих то да медицина рада остварује значајан проценат сопственог прихода домова здравља зато што пружа велики број нестандардних услуга. Наиме, медицина рада обавља периодичне, претходне, циљане, контролне прегледе, прегледе за професионалну оријентацију, прегледе за здравствену способност возача, за ношење оружја, открива професионално обољење и обољење у вези са радом, што се као ванстандардна услуга обавља уз накнаду.
У том контексту, користим прилику да предложим министру измену члана 41. Закона о безбедности и здравља на раду, тако што би се послодавци обавезали да ангажују службу медицине рада за обављање послова заштите здравља запослених. Предлажем да се при доношењу закона и подзаконских аката из области медицине рада консултује струка из нашег матичног Института за медицину рада и радиолошку заштиту „Др Драгомир Карајовић“.
Моје питање министру би било – да ли Министарство здравља предвиђа неке мере и активности за решавање статуса и положаја специјалиста медицине рада који нису препознати у Републичком фонду за здравствено осигурање као посебан здравствени профил, а значајно могу да допринесу самофинансирању установа у којима раде?“.

Категорије: Посланичка група

Оставите одговор Одустани од одговора