Уједначавање положаја свих запослених у јавном сектору

СИНИША МАКСИМОВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије, на Првој седници Првог редовног заседања Народне скупштине о Предлогу закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе;

„Данас ћу у оквиру овог заједничког начелног и јединственог претреса говорити о Предлогу закона о запосленима у АП и јединицама локалне самоуправе.

            На интегрално законско уређење питање запослених у органима локалних самоуправа, односно општина и градова и огранима АП чека се од 2005.године када је усвојен Закон о државним службеницима и намештеницама. Тај закон уредио је положај, права и обавезе запослених у органима државне управе, судовима, тужилаштвима, републичком правобранилаштву, Влади, Народној скупштини, Уставном суду.

            Овим законом није био уређен статус лица која нису државни службеници и оно што је за нас из локалних самоуправа значајно, тада није донет упоредо и закон којим би се уредио статус запослених и функционера у АП и јединицама локалне самоуправе.

            До сада је на локалну самоуправу примењиван Закон о радним односима у државним органима.

            Закон о коме данас расправљамо треба да попуни ову правну празнину и да употпуни законодавни оквир за цео јавни сектор. Како је стратешки циљ ове Владе стварање стручне, одговорне и ефикасне јавне управе, доношење овог закона видим као стварање полазне правне основе за уједначавање статуса свих запослених у јавном сектору, а једнак положај јесте и основа за већу професионалност, већу одговорност и мотивисаност запослених да радећи у јавном сектору остварују јавни интерес вршећи изворне, али и поверене послове државе.

            Кажемо да свака уређена држава почива на доброј, стручној, деполитизованој и мотивисаној администрацији, а сложићемо се да основу рада администрације чине добри и спроводиви закони.

            Ту је улога парламента веома важна јер јасан правно-технички, прецизан закон смањује простор за различиту праксу, смањује простор и за корупцију.

            Службеници у органима локалних самоуправа и АП, али посебно и другим јавним службама често су изложени оптужбама да су неефикасни, спори, па и нестручни. То није правило, али грађани који остварују своја права веома често негодују због чекања на шалтерима, чекања на решења, на поступања државних органа и служби.

            Постоје разлози да се пре свега обезбеди додатна мотивација запослених на локалу и запослених у органима АП да раде стручније и још одговорније. Те предуслове треба да обезбеди и овај закон кроз пружање могућности за додатно образовање, разврставање истих послова и исте платне групе, али и повећањем одговорности службеника за рад.

            Овај закон треба да се ослободи на Закон о систем уплата запослених у јавном сектору. У том смислу можда је требало уградити одредбе које се односе на каталог радних места јер он мора бити основа за кадровске планове и систематизацију радних места и у органима локалне самоуправе и у органима АП, као и службама и организацијама чији су ониоснивачи.

            У тексту овог закона уграђене су одредбе Закона о државним службеницима и намештеника са циљем да се уједначе услови запошљавања, статус, права, обавезе, али и одговорности запослених у јавном сектору на свим нивоима.

            Увођењем службеничког система и на нивоу јединица локалне самоуправе и запослени на локалу добиће веће могућности за напредовање у каријери кроз праћење и вредновање резултата њиховог рада, односно оцењивање.

            Закон проширује критеријуме за запослење, уводи звања каоко ддржавних службеника, а тиме и веће шансе за развојњих ово града и обавезно стручно усавршавање. То је пут ка стручној и независној и модерној јавној управи која треба да постане сервис грађанима, сервис пореским обвезницима.

            Закон уређује и питања дисциплинске одговорности запослених, сукоб интереса, али и право запослених у јавном сектору да се синдикално организују. Уређена је и заштита права запослених кроз жалбени и управни поступак, а посебно је важна заштита запослених од мобинга на радном месту. Службеници су дужни да у свом раду поштују основна начела, начело законитости, непристрасности и политичке неутралности. На овај начин се обезбеђује да службеници послове из описа свог радног места морају извршавати на основу Устава, закона и других прописа.

            Овим законом такође је предвиђено да нико не сме вршити утицај на службеника да нешто чини и нечини супротно прописима. Службеник несме на раду да изражава и заступа своја политичка уверења.

            Запослени су дужни да поштују и начело одговорности за свој рад и за постигнуте резултате рада. Није увек баш лако измерити резултате рада сваког административног и стручног рада у јавној управи и зато ће бити веома важно и непристрасно оцењивање рада од странене посредних руководиоца.

            Ми који смо радили и радимо још увек у органима локалне самоуправе одлично знамо шта значи стручан, ефикасан, поуздан службеник сарадник. Користим ову прилику да похвалим све државне и локалне службенике који вредно и стручно раде, који су посвећени свом послу и струци и који су часни и вредно зарађују своју плату, а она, морамо признати, некада није увек и адекватна.

            Применом овог закона, Закона о систему плата у јавном сектору, нарочито у делу који установљава каталог радних места, очекујемо боље организовану функционалну и стручну ефикасну и адекватно плаћену државну администрацију коју грађани, односно порески обвезници неће доживљавати као терет, већ као ефикасан сервис који је у стању да решава њихове захтеве брзо и стручно.

            На крају желим да кажем да ће Посланичка група СПС у Дану за гласање подржати Предлог овог закона“.

Категорије: Посланичка група

Теме:

Оставите одговор Одустани од одговора