Социјалистичка омладина Новог Београда је помогла сакупљању помоћи Удружењу особа са инвалидитетом “Феникс”

Социјалистичка омладина Новог Београда је помогла сакупљању помоћи Удружењу особа са инвалидитетом “Феникс”. Удружење Феникс

За друство са једнаким шансама…за СОЦИЈАЛНУ ПРАВДУ и ЈЕДНАКОСТ…ОДГОВОРНО И САМО ХРАБРО! ДО ПОБЕДЕ! Социјалистичка омладина СПС Нови Београд