Предата коалициона листа СПС-ЈС , под редним бројем 5

Предата коалициона листа СПС-ЈС , под редним бројем 5

predata lista 3 predata lista 2 predata lista 1 predata lista