Богосављевић-Бошковић: Ускоро формирање Радне групе за заштиту слива реке Дрине

Министар пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић изјавила је данас на билатералном министарском састанку у Вишеграду да је неопходно у најскоријем року формирање Радне групе за израду нацрта прекограничног споразума, којим би био дефинисан институционални оквир за решавање постојећих проблема у области животне средине на нивоу слива реке Дрине. Формирање те групе потребно је како је објаснила за припрему предметног трилатералног споразум који ће потписати Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора

Формализација сарадње преко Комисије за реку Дрину треба да буде успостављена преко влада и релевантних владиних институција све три државе. Уколико се овај предлог прихвати неопходно је обезбедити одрживост и начин рада овог заједничког тела – Комисије за реку Дрину.

„Циљ нам је да кроз заједнички рад сагледамо важност и промовишемо трилатералну сарадњу, нарочито у активностима које се тичу заштите животне средине, као и да препознамо важност примене концепта одрживог развоја у циљу обезбеђивања здравља и добробити садашњих и будућих генерација“, рекла је министар Богосављевић Бошковић на билатералном састанку министара Србије и Босне и Херцеговине у Вишеграду и истакла да је за Републику Србију успешна сарадња у региону један од приоритета, који ће допринети јачању веза међу регионалним факторима.

„У циркуларној економији преклапају се економски интереси са интересима одрживог управљања отпадом и заштитом животне средине. Циркуларна економија је прилика за земље у развоју да на њеним принципима унапреди управљање отпадом кроз искоришћење свих могућих материјала, садржаних у отпаду, и њиховим увођењем  назад у продуктивну употребу у привреди, што ће значајно допринети ефикаснијем коришћењу ресурса, пре свега као материјал за енергетске сврхе. Оно што је Републици Србији неопходно јесте идентификација и промоција одрживих финансијских модела који би могли да се носе са захтевима у индустрији отпада, као основе циркуларне економије“, нагласила је министар и додала да је Министарство дало је подршку пилот општинама у Србији у успостављању одрживог система управљања отпадом и отпадним водама на локалном нивоу.

Богосављевић Бошковић је подсетила да је повећана потражња за ресурсима довела до великог притиска на животну средину и потребе за преласком са линеарне на циркуларну економију, која ће очувати животну средину, повећати вредност производа, омогућити нови економски раст и могућност запошљавања, смањење или потпуну елиминацију отпада.

„Република Србија подржава решавање проблема управљања отпадом у „Дрина-Тара-Сава“ прекограничном региону, успостављем континуалног прекограничног дијалога, у области животне средине у сливу реке Дрине и успостављањем прекограничног дијалога локалних заједница и интересних група из Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Србије,  као и предузимање активности на нивоу региона са циљем заједничког решавања проблема неадекватног управљања чврстим, посебно комуналним отпадом, проблема плутајућег отпада, одржавања приобалног дела реке Дрине и заштите природних ресурса слива“, закључила је министар Богосављевић Бошковић и истакла неопходност изградње институционалног оквира за дефинисање прекограничних односа са циљем решавања постојећих проблема у области животне средине на нивоу слива реке Дрине.

Извор, фото: МПЗЖС

Теме:

Оставите одговор Одустани од одговора