Богосављевић Бошковић отворила конференцију о безбедности хране „Шта једемо?“

„Наши пољопривредно-прехрамбени производи су надалеко чувени по свом квалитету. Нажалост, често смо сведоци пласирања медијских дезинформација о питањима безбедности и квалитета хране у Србији, што изазива  нетачно информисање јавности, а често и алармантно дејство на потрошаче с обзиром да се ради о здрављу људи, а нису занемарљиви ни економски губици, које наши произвођачи због тога трпе. Важно је да се јавност исправно информише и едукује о храни коју конзумира”, рекла је министарка пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић отварајући конференцију о безбедности хране при том истичући и значај чињенице да данас разговарамо о овој теми када се обележава Светски дан здравља, ове године пoд слoгaнoм „Пoбeди диjaбeтeс“.

Министарка Богосављевић Бошковић је подсетила да се Србија налази у почетној фази преговора о приступању ЕУ и да је потребно да се национално законодавство, између осталог и у области безбедности хране, усклади са правним тековинама ЕУ и додала да  се безбедност хране третира у ширем контексту, кроз интегрисан приступ.

„Овакав приступ има за циљ да обезбеди висок ниво безбедности хране, здравља животиња и биља и добробити животиња кроз функционисање ланца „од њиве до трпезе“, уз одговарајућу контролу, управљање ризиком и обезбеђивање ефикасног функционисања система на унутрашњем тржишту. Да би се омогућила примена оваквог приступа безбедности хране, потребно је да успоставимо ефикасан систем контроле и усклађеност са европским стандардима у области безбедности и квалитета хране, здравља, добробити и исхране животиња, као и здравља биља. Овакав национални приступ потребан је не само због могућности извоза у ЕУ и на друга међународна тржишта, већ примарно због заштите здравља домаћег становништва кроз конзумирање квалитетне и здравствено безбедне хране“, истакла је министарка.

Богосављевић Бошковић је нагласила да је приоритет Министарства обезбеђивање адекватног функционисања свих институција надлежних за безбедност хране и успостављање пуног поверења грађана и да су активности усмерене ка унапређењу законодавног оквира и повећању ефикасности инспекцијских служби, а у циљу ефикасније контроле и управљања ризиком.

„Наши партнери, који заједно са нама треба да раде на успостављању напредног система безбедности хране су примарни пољопривредни произвођачи и прехрамбена индустрија, који заједно са надлежним институцијама чине интегрисан систем производње и пласмана здравствено безбедне хране. Главна одговорност је на субјекту у пословању храном и то у свим фазама производње, прераде и промета, док је дужност надлежне институције да, кроз службене контроле, врши проверу субјеката у пословању храном у смислу поштовања прописа, као и да креира институционални и законодавни оквир за несметано пословање субјеката који се баве производњом и прометом хране. Једино на овај начин, испуњавајући своје обавезе, можемо успоставити стабилан систем, који домаћим и иностраним потрошачима гарантује конзумирање квалитетне и здравствено безбедне хране“, рекла је министарка.

Богосављевић Бошковић је закључила да наши грађани, али и страни туристи, у Србији, једу не само најукуснију, већ и здраву и безбедну храну, а да наши произвођачи у свет извозе апсолутно безбедне и најквалитетније производе.

Извор: МПЗЖС

Оставите одговор Одустани од одговора