Афирмација стручности, професионализма  и непристрасности у раду  службеника

НЕЂО ЈОВАНОВИЋ, овлашћени представник и народни посланик Социјалистичке партије Србије, на Првој седници Првог редовног заседања Народне скупштине о Предлогу закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе:

            „Пре свега желим да истакнем да Посланичка група СПС заиста нема апсолутно ниједан једини проблем да подржи овакав законски предлог због тога што је управо у овом законском предлогу садржано све оно што подразумева афирмацију и то једну јако добру афирмацију стручности, стручних капацитета, професионализма, а елиминисање свега онога што би требало да буде оптерећење или непотребан терет за функционисање локалних самоуправа, пре свега, наравно, и стручних служби у органима и службама АП.

            Међутим, оно што треба подстаћи, а ви сте то и учинили и чините овим законом јесте један велики искорак ка озбиљним реформама када су у питању положајна службеничка места, ту мислим на руководећа места, а затим и она места која сте таксативно набројали, а која се везују за запослене у јавном сектору на нивоу јединица локалних самоуправа.

            Ако ћемо да говоримо искрено онда би требало да будемо потпуно отворени и искрени према грађанима и да им кажемо да управо порука из овог парламента, управо порука нас као народних посланика, а који треба пре свега, да кроз дискусију разматрамо све оно што је садржано у овом закону, а касније и кроз гласање да потврдимо квалитет овог закона, наравно, и вероватно уз амандмане које ћете ви усвојити, то претпостављам, јесте порука грађанима да је ово један заиста велики искорак у правцу професионализације када су у питању све службе на нивоу јединица локалних самоуправа, с једне стране, с друге стране, један покушај отклона од политизације или партократије, ако ћемо да говоримо онако како то заиста сада и постоји као нека врста критике.

            Ја заиста ту морам да на самом почетку скренем пажњу да ми се заиста није свидео један коментар који је у вашем присуству недавно, дакле, пре свега, можда 24 часа или мало више био упућен на рачун како градске власти у Ужицу, пошто се Ужице стално потенцирало пре неки дан, као један негативан пример да је наводно партократски дошло до неког енормног запошљавања у Градској управи у Ужицу, чак сам помислио да не долазим из тог града у коме живим.

            Међутим, оно што желим да истакнем као чињеницу, пре свега због истине, а нарочито због грађана Ужица, то је следећа чињеница за коју сам сигуран да сте ви упознати. Наиме, 2013.године је претила опасност да посао у Градској управи у Ужицу изгуби чак 62 запослених. То би био један огроман ударац на функционисање свих служби, на нивоу свих управа, градских управа Града Ужица.

            Дошло би до колапса. И те како добро знате иако то није било тада у вашем министарству јер је то тада било покривено од стране Министарства правде и државне управе где сам иначе својевремено био државни секретар, била је борба да се управо изналажењем могућности како би се предупредиле оне одредбе Закона о буџетском систему са једне стране, Уредбе о ограничавању запошљавања са друге стране нађе могућност да ти људи остану на својим радним местима. Зашто?Због тога што су ти људи радили више од пет више од шест, година уназад и то тако што им је стално продужаван радноправни статус на одређено време.

            Како смо изнашли могућност? Тако што смо успели да кроз једну легитимну процедуру, пресрећан сам што сам у томе учествовао и дао свој допринос, заједно са министром Селаковићем и нашли могућност да ти људи остану. Међу тих 62 запослених није се гледало да ли су они из једне, друге, или треће странке, јер су ту били запослени који су били још од 2006, 2007.године из ДС, ДСС, УРС и многих других странака, на крају крајева из СПС, али није се гледало партократски. Није се гледало да ли је политички орјентисан у левом или десном смеру или на било који други начин.

            Дакле, оно што је апострофирано као лоше за Ужице ја не могу прихватити као такво и желим да истакнем због грађана Ужица, због Ужичана да је то заиста имало један другачији приступ и да је у том приступу питање решено на правичан и легитиман начин.

            Оно што је важно за закон јесте чињеница да је у једном дуготрајном процесу израде овог закона сублимирано све оно што је долазило од оних који треба да се баве овом материјом. Сублимирано је све оно од оних који треба да буду директно укључени у израду овог закона, стална конференција градова и општина, одређене стручне организације, јединице локалних самоуправа, представници АП Војводине, дакле сви они који су имали своју партиципацију у изради оваквог законског предлога или законског акта нашли су своје место. Оно што је најважније, њихове идеје су на неки начин овде уклопљене и на њиховим идејама су израђене одговарајуће одредбе.На тај начин је дошло до формирања, како сте то иначе урадили и о чему ми данас уважена министарко расправљамо.

            Посланичка група СПС подржава још нешто, то је такозвано каријерно напредовање службеника на нивоу јединица локалних самоуправа по врло јасним и прецизним критеријумима.Оно што је најважније, по правичним критеријумима.То напредовање није адхок напредовање, нити је стихијско, нити ствара простор за било какав волунтаризам.То напредовање подразумева једну поприлично добру систематизованост коју сте уредили одређеним нормама овог закона, почев од едукације или стручног оспособљавања. Да будемо искрени до сада закон није познавао одредбе стручног оспособљавања и едукације како је то сада овде нормирано, а по мени јако добро, почев од приправничког стажа, полагања стручног испита, замене одређеног квалификационог потенцијала са правосудним испитом који једини може бити пандам, чак и више од тога у односу на одређене стручне референце које су јако важне како би се позиционирали они који треба да буду позиционирани на неким од нивоа, почев од положајног нивоа па наниже и на тај начин стекли услов да раде посао за који буду постављени, изабрани или именовани.

            Што се тиче начелника градских управа као врха пирамиде, да га тако назовемо, у смислу руковођења немамо проблем, њих поставља и разрешава градско веће.Они су на неки начин најодговорнији за рад својих градских управа.Наравно да су одговорни и у погледу оцењивања и праћења едукације и стручног оспособљавања свих оних који су у овом сегменту ангажовани, почев од референата, нижих референата, саветника млађих итд.да не набрајам имајући у виду да су они врло јасно и прецизно систематизовани у овом закону.

            Међутим када говоримо о јединицама локалних самоуправа, овде у закону се појављује једна дефиниција за коју бих вас замолио да је са посебном пажњом оцените на основу онога што не желим да изнесем као свој став, а то је ангажовање запослених, односно устројство радноправног статуса у оквиру кабинета градоначелника.

            Ми у посланичкој групи СПС сматрамо да је то добро решење, али ми се чини да би било непотпуно уколико то исто решење не појачамо по квалитету, због тога што би у тој ситуацији исти капацитет, говорим сада, уважени колега Могићу, о члану 69. предложеног закона, јер сматрамо да би исто то требало да се везује кроз принцип аналогије не аргументу ou contraire, него управо кроз принцип аналогије и на кабинет председника Скупштине града.

            Кад то говорим превасходно мислим о Граду Београду који има своје специфичности, граду у коме се налази трећина становника Републике Србије, граду у коме је највећа фреквенција робе и људи, граду у коме су највећи трансфери новца кроз циркулацију новца, граду у коме се доносе круцијалне одлуке за функционисање, не само града већ и државе, нарочито, имајући у виду чињеницу која се везује за надлежност председника Скупштине Града Београда, али с обзиром да ја нисам из Београда, већ из унутрашњости, онда би била неправда и присутан један дискриминаторски однос уколико се то исто не би односило и на кабинете председника скупштина, градова и општина се територије целе Републике Србије.

            Знам, уважена министарко, да је то на територији целе Републике Србије нереално очекивати имајући у виду статус појединих локалних јединица самоуправа, развијених, неразвијених, нарочито када су у питању општине, али да би избегли принцип који подразумева забрану дискриминације, треба у неком догледном временском периоду у будућности размислити да се овакво системско решење појави на нивоима локалних самоуправа, када су у питању кабинети председника скупштине града.

            Јако добро решење, уважена министарко, јесте решење које сте поставили у закону које се везује за, не само стручни потенцијал оних који претендују на место начелника градских управа, већ и радни стаж, који већ морају имати као проведено радно искуство да би могли да партиципирају, односно очекују постављење на такав положај.

            Где се овде крије, уважена министарко са својим сарадницима, где се можда крије проблем?Можда се крије проблем у томе што имамо сада на снази Уредбу о ограничавању запошљавања с једне стране, с друге стране одредбе Закона о буџетском систему.

            Ајмо сад да узмемо за пример Нови Сад, Ужице или било који град. Ако не можемо да тренутно профилишемо када јер га немамо за поједине управе, рецимо управу за грађевинарство и стамбено-комуналне послове, комунално-инспекцијске делатности или неку другу, како ћемо онда да дођемо до ситуације да имамо човека који ће стећи пет година радног искуства и на основу пет година радног искуства партиципирати у томе да може да буде кандидат кога ће градско веће оценити као најкомпетентнијег, најбољег за место, положајно место начелника градске управе?

            Све док су на снази ове ограничавајуће одредбе Закона о буџетском систему и Уредбе о ограничавању запошљавања, то ће на појединим јединицама локалних самоуправа да буде проблем.

            Можда сам мало преценио када сам поменуо Нови Сад који те капацитете има, па чак и Ужице, али шта ћемо са Трговиштем, шта ћемо са Бабушницом, шта ћемо са Црном Травом или било којим малим местом, где ће то бити јако тешко? Требало би сагледати овај проблем вишедимензионално јер он заиста у пракси може да изазове одређене негативне последице.

            Оно што је такође важно истаћи јесте чињеница да су добра решења у овом закону она решења која се везују за дисциплинску одговорност, која, по мени, као правнику су постављена у процесном смислу речи изузетно квалитетно, јер сада по први пут имамо дисциплинску комисију.

            Та дисциплинска комисија мора да буде сачињена од људи који имају стручни потенцијал да воде дисциплинске поступке с једне стране, с друге стране активно учешће онога ко је предмет дисциплинског поступка, односно онога против кога је покренут дисциплински поступак који сада има право на потпуну одбрану у дисциплинском поступку, не само кроз изјашњење, већ и кроз писмену одбрану, ангажовање пуномоћника, и све оно што је иначе процесним законима дефинисано, пре свега, Закоником о кривичном поступку, Законом о прекршајима, Законом о привредним преступима итд, итд. То су добре норме.

            Даље, оно што је одлично решење јесте повлачење одговорности превасходно дисциплинске одговорности када је у питању повреда, значи ова непристрасности или политичке неутралности, односно када запослени на нивоу јединица локалних самоуправа изражава и заступа политичке идеје.

            Имајући у виду да је циљ овог закона се томе супротстави, да до тога не дође, онда је логично да управо овакве повреде, ако би говорили о кривичном праву, могу бити инкриминације, представљају разлог за покретање поступка чак и престанак радног односа против лица које се понаша супротно овој норми предложеног закона.

            Одлично је дефинисано питање евиденције дисциплинских казни.Добро је што службенику на положају радни однос не може престати писменим споразумом, јако добро решење.

            Шта сматрамо у посланичкој групи СПС као разлог за пажњу?Члан 164.предложеног закона даје јасне разлоге за престанак потребе за радом службеника. Ти су разлози врло прецизни, врло су добро дефинисани – када престане службе у оквиру јединице локалних самоуправа, када престаје јединица локалне самоуправе са својим правним статусом, али ми у посланичкој групи СПС, као и било који други народни посланик овде који презентује вољу грађана, не би желео да овај члан закона, ова норма буде матрица за отпуштање великог броја запослених из јавног сектора. То нико не би у целој Србији желео.

            Зашто? Због тога што је управо јавни сектор тренутно на удару, како под притиском ММФ, тако и под притиском Светске банке, нашег Фискалног савета, не недобронамерно, него са одређеним сугестијама, са одређеним, чак могу рећи и примедбама које подразумевају да се број запослених мора радикално смањити. Ако се то чини, не може се чинити радикално и не може се чинити на начин како је то заговарано, не може се чинити сечом, не може се чинити изазивањем социјалних незадовољстава, не може се чинити ни у ком случају, тако што ћемо стварати социјалне случајеве на улици и не може се правити ни у ком случају радикалан рез.

            Зато, уважена министарко, сматрамо у посланичкој групи СПС да је добро што сте већ у наредном члану 165. потврдили да то неће бити матрица по којој ће се деловати, зато што у случају престанка постојања јединице локалне самоуправе она јединица локалне самоуправе која преузима надлежности оне која је укинута, ће преузети и запослене, надамо се, све запослене, надамо се да неће доћи до било каквог вида дискриминације и надамо се ће доћи до избегавања било каквог вида штетних последица.

            Шта је оно што сматрамо да треба да исправите у постојећем закону односно Предлогу закона о коме сада, ја лично, желим да дам свој допринос у име моје посланичке групе да га побољшам?То је одредба члана 152.став 2. Наиме, уколико би утврђивање висине штете проузроковало несразмерне трошкове, висина штете може да се одреди у паушалном износу.То стоји у Предлогу закона.

            Молим вас, уважена министарко и господине Могићу, да добро размислите да ли је ова норма практично примењива и да ли ће изазвати одређене последице.Не може се ни у ком случају штета утврђивати паушално.Та норма би изазвала велике последице уколико би оставили дискреционо право било коме да утврђује паушално колика је штета.Штета може да се утврђује искључиво доказима и то доказима којима се потврђују непобитне или неспорне чињенице или вештачењем преко вештака одговарајуће струке.

            Другачији начин је погрешан начин утврђивања штете.Апсолутно погрешан и води волунтаризму.И он не сме да се дозволи.

            Рекли сте – да би се смањили трошкови.Чекајте, ако се покрене спор, ако поднесе тужбу онај који је наводно штетник или који је узроковао штетне последице, аутоматски се формирају трошкови.Ко ће да плати те трошкове?Опет ће да плати локална самоуправа.

            Значи, није добар разлог и није добар аргумент смањење трошкова.Треба наћи боље решење, у сваком случају.

            Оно што у Посланичкој групи СПС желимо да истакнемо, поред поднетих амандмана за које сам уверен да ћете их добро анализирати и оценити и прихватити, јер су неки редакцијске природе, технички и суштински је овај који се односи на кабинет председника Скупштине града, јесу неке одредбе, искористићу још 15-ак секунди које ћу подржати, а то је следеће: пре свега, да функционери немају право на увећање плате за случај прековременог рада – одлично решење; даље, да се радни однос на одређене време заснива без јавног конкурса, када је то законом, иначе, предвиђено; и оно што је најбоље решење, то је кадровски план и правилник о систематизацији радних места у складу са кадровским планом.

            Код овога поведите и те како добро рачуна.Са господином Огићем са разговарао.Тренутно се тражи од министарства да се систематизације радних места дефинишу на попуњеним радним местима.Није добро, зато што ћемо изгубити спортске инспекторе, просветне инспекторе, директоре и све оне које треба да обухватимо систематизацијом.Хвала вам пуно.

            Имате пуну подршку за све ово што сте предложили и ми ћемо гласати за овај закон, а што се тиче амандмана, надамо се да ћете их усвојити“.

Категорије: Посланичка група

Теме:

Оставите одговор Одустани од одговора