Спречићемо ширење дивљих депонија отпада

Кандидат Коалиције СПС-ПУПС-ЈС за градоначелника Александар Антић, посетио је Центар за сепарацију отпада на Ади Хуји и говорио је о политици одрживог развоја. “Поносан сам на чињеницу да смо моји сарадници који се баве заштитом животне средине и ја, учинили пионирске кораке у изградњи политке одрживог развоја у Београду у протеклом периоду. Усвајањем Стратегије пошумљавања Београда, а затим и израдом Стратегије управљања отпадом, утврдили смо пут којим ће ова обаласт да се развија у будућности” – рекао је Антић и додао да Београд има огроман проблем са одлагањем одпада, јер је депонија Винча затрпана.