Emilian Pavel, poslanik EP sa mladim socijalistima

Socijalističku omladinu Srbije posetio je Emilian Pavel, poslanik Evropskog parlamenta iz grupe socijalista i demokrata.

Ovom prilikom razgovaralo se o mogućnosti saradnje mladih socijalista sa organizacijom Mladih evropskih socijalista (YES) kao i sa Socijaldemokratskom partijom u Rumuniji.

Mladi Socijalističke partije Srbije istakli su da se za jednu takvu organizaciju i razvijenu mrežu članova može očekivati da bude prihvaćena od strane evropskih organizacija mladih i da postoji apsolutna spremnost da se počne sa radom na tome. Dogovoreni su i susreti naših omladinaca sa omladincima Socijaldemokratske partije u okviru kojih bi se razmenila iskustva a i dogovorili budući zajednički seminari i letnji kampovi.

Sastanku su prisustvovali Nataša Gaćeša, internacionalna sekretarka Socijalističke partije Srbije, Đorđe Đoković, predsednik Socijalističke omladine Srbije, Nikola Rajičić, sekretar Socijalističke omladine kao i Aleksandra Gajić, internacionalna sekretarka Socijalističke omladine Srbije.

Socijalistička omladina Srbije

Kategorije: Socijalistička omladina

Teme:

Ostavite odgovor Odustani od odgovora