DRUGA IZBORNA SKUPŠTINA FORUMA ŽENA SPS NOVI BEOGRAD

Druga Skupština Foruma žena SPS Novog Beograda održana je 01.12.2016. godine u prostorijama Opštinske organizacije SPS Novog Beograda.

Uvodnu reč održao je sekretar Izvršnog odbora Opštinskog odbora SPS Novi Beograd Ibro Ibrahimović i predložio Dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

Članica radnog predsedništva Radmila Martinović je konstatovala da sednici Skupštine FOŽ-a od 31 članice prisustvuje 17 članica i da u skladu sa Poslovnikom o radu Skupština može da donosi punopravne odluke.

Na Skupštini je izvršen izbor Predsedništva, Predsednice i Potpredsednica.

Za predsednicu FOŽ-a jednoglasno je izabrana

 

Primarijus dr sc med. Olga Vasović,

internista-endokrinolog, naučni saradnik Medicinskog fakulteta u Beogradu

 

Nakon Skupštine usledile su čestitke i primopredaja dužnosti između prethodne i novoizabrane predsednice.