Bogosavljević-Bošković: Uskoro formiranje Radne grupe za zaštitu sliva reke Drine

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković izjavila je danas na bilateralnom ministarskom sastanku u Višegradu da je neophodno u najskorijem roku formiranje Radne grupe za izradu nacrta prekograničnog sporazuma, kojim bi bio definisan institucionalni okvir za rešavanje postojećih problema u oblasti životne sredine na nivou sliva reke Drine. Formiranje te grupe potrebno je kako je objasnila za pripremu predmetnog trilateralnog sporazum koji će potpisati Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora

Formalizacija saradnje preko Komisije za reku Drinu treba da bude uspostavljena preko vlada i relevantnih vladinih institucija sve tri države. Ukoliko se ovaj predlog prihvati neophodno je obezbediti održivost i način rada ovog zajedničkog tela – Komisije za reku Drinu.

„Cilj nam je da kroz zajednički rad sagledamo važnost i promovišemo trilateralnu saradnju, naročito u aktivnostima koje se tiču zaštite životne sredine, kao i da prepoznamo važnost primene koncepta održivog razvoja u cilju obezbeđivanja zdravlja i dobrobiti sadašnjih i budućih generacija“, rekla je ministar Bogosavljević Bošković na bilateralnom sastanku ministara Srbije i Bosne i Hercegovine u Višegradu i istakla da je za Republiku Srbiju uspešna saradnja u regionu jedan od prioriteta, koji će doprineti jačanju veza među regionalnim faktorima.

„U cirkularnoj ekonomiji preklapaju se ekonomski interesi sa interesima održivog upravljanja otpadom i zaštitom životne sredine. Cirkularna ekonomija je prilika za zemlje u razvoju da na njenim principima unapredi upravljanje otpadom kroz iskorišćenje svih mogućih materijala, sadržanih u otpadu, i njihovim uvođenjem  nazad u produktivnu upotrebu u privredi, što će značajno doprineti efikasnijem korišćenju resursa, pre svega kao materijal za energetske svrhe. Ono što je Republici Srbiji neophodno jeste identifikacija i promocija održivih finansijskih modela koji bi mogli da se nose sa zahtevima u industriji otpada, kao osnove cirkularne ekonomije“, naglasila je ministar i dodala da je Ministarstvo dalo je podršku pilot opštinama u Srbiji u uspostavljanju održivog sistema upravljanja otpadom i otpadnim vodama na lokalnom nivou.

Bogosavljević Bošković je podsetila da je povećana potražnja za resursima dovela do velikog pritiska na životnu sredinu i potrebe za prelaskom sa linearne na cirkularnu ekonomiju, koja će očuvati životnu sredinu, povećati vrednost proizvoda, omogućiti novi ekonomski rast i mogućnost zapošljavanja, smanjenje ili potpunu eliminaciju otpada.

„Republika Srbija podržava rešavanje problema upravljanja otpadom u „Drina-Tara-Sava“ prekograničnom regionu, uspostavljem kontinualnog prekograničnog dijaloga, u oblasti životne sredine u slivu reke Drine i uspostavljanjem prekograničnog dijaloga lokalnih zajednica i interesnih grupa iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije,  kao i preduzimanje aktivnosti na nivou regiona sa ciljem zajedničkog rešavanja problema neadekvatnog upravljanja čvrstim, posebno komunalnim otpadom, problema plutajućeg otpada, održavanja priobalnog dela reke Drine i zaštite prirodnih resursa sliva“, zaključila je ministar Bogosavljević Bošković i istakla neophodnost izgradnje institucionalnog okvira za definisanje prekograničnih odnosa sa ciljem rešavanja postojećih problema u oblasti životne sredine na nivou sliva reke Drine.

Izvor, foto: MPZŽS

Teme:

Ostavite odgovor Odustani od odgovora