Bogosavljević-Bošković: Sve službe su na terenu i prati se situacija

Ministar je izjavila da je vanredna situacija uzrokovana poplavama pod kontrolom i da očekuje da će ona vrlo brzo biti ukinuta, nakon čega će se preduzeti mere u smislu pomoći svima koji su pretrpeli štete od poplava.

„Izuzetno je dobro što će ove godine radovi na izgradnji brane Svračkovo biti značajno intenzivirani“, rekla je ministar Bogosavljević Bošković nakon posete Arilju i preduzeću Rzav i istakla da ne bismo imali ovakve štete od poplava da je ova brana bila ranije završena. Ministar je izjavila da je u ovoj godini opredeljeno znatno više sredstava za izgradnju brane i akumulacije nego u prethodnim godinama i da će u narednim danima započeti radovi na brani na kojoj će raditi više od stotinu radnika domaćih preduzeća. Država Srbija za ove namene izdvojila je blizu 473 miliona dinara, a oko 40 miliona dinara lokalne samouprave.

Ministar Bogosavljević Bošković istakla je da brana ima izuzetno veliki značaj, pre svega kada se radi o zaštiti od poplava, jer će prihvatiti sve bujične vode, ali da je važna i u sušnom periodu godine jer predstavlja značajan izvor vode za snabdevanje oko 300.000 stanovnika grada Čačka i još četiri opštine, zdravom pijaćom vodom. Brana je od velikog značaja i zbog navodnjavanja u poljoprivredi, kao i za proizvodnju električne energije.

Direktor Republičke direkcije za vode Nataša Milić naglasila je da su preduzete sve neophodne preventivne mere za nadolazak najavljenih voda, kao da su apsolutno svi spremni na svim lokacijama. „Kako je danas tokom dana RHMZ korigovao svoje prognoze, i kako se očekuju nešto manje količine vode od najavljenih, uz sve preduzete preventivne mere, ne očekujemo veće probleme u narednim satima i narednim danima“, izjavila je Milić.

Tokom obilaska poljoprivrednog gazdinstva porodice Joković u Arilju koje se bavi proizvodnjom malina, ministar je izjavila da su u Arilju najugroženiji malinjaci, kada je reč o šteti u poljoprivredi prouzrokovana poplavama.

„Od sutra će Komisije izaći na teren da evidentira štetu u poljoprivredi a država će učini sve što je u njenoj moći i maksimalno ćemo pomoći malinarima, kao i drugim poljoprivrednicima koji imaju štetu od poplava“, rekla je ministar i dodala da u ovom kraju nema štete u stočarstvu jer su poljoprivrednici na vreme evakuisali životinje.

Ministar je takođe istakla da je danas posebno dogovoreno da stručne službe Ministarstva pomognu malinarima da obnove svoju proizvodnju, kao i da će posle poplavnog talasa stručne službe, veterinarski inspektori, veterinari kao i službenici koji se bave zaštitom bilja biti na terenu i pomoći će poljoprivrednicima da se izvrši dezinfekcija i deratizacija poljoprivrednih objekata.

Prema proceni opštine Arilje, poplavom je zahvaćeno oko 600 hektara poljoprivrednog zemljišta, uglavnom pod malinjacima, rekao je predsednik te opštine Zoran Todorović.

Video izjave možete preuzeti sa sajta Infobiroa www.infobiro.tv.

Izvor: MPZŽS